Hvad med lægehenvisning?

Psykologhuset Fohlmann ApS er ikke tilknyttet sygesikringsordningen
Vi kan derfor desværre ikke formidle tilskud via lægehenvisning


Dette skyldes at Regionen kun opretter få nye såkaldte ydernummer, som kræves for kunne formidle tilskuddet.

Der har gennem det sidste mange år været ganske, ganske få ydernummer at søge i hele hovedstaden

Problemet er, at når der efter års venten endelig bliver eet ydernummer ledigt, så er det et væld af psykologer der ansøger og det er nærmest som et lotteri at forsøge at få de enkeltstående ydernummer.

Videre vil Regionen helst vælge psykologer med fx handicapfaciliteter og som ikke blander psykologpraksis med supervision og undervisning.

Hos Psykologhuset Fohlmann ser vi derimod en fordel i at supervisere og undervise for at holde de faglige kompetencer a jour.

Så selvom psykologerne i Psykologhuset Fohlmann er kvalificerede og autoriserede som psykologer med lang erfaring og med stor brede, så kan vi desværre ikke hjælpe med at modtage klienter efter sygesikringsordningen.


Men hvad gør man så, hvis man har en lægehenvisning?

Vi anbefaler at du går ind på psykologforeningens side med autoriserede psykologer i danmark:

https://psykologeridanmark.dk

Du skal så sætte kryds i feltet: “Med lægehenvisning”.
Du vil da få en liste over psykologer, der er med i tilskudsordningen.
Du kan eventuel skrive din by eller postnummer, for at finde de psykologer der er i nærheden af dig.

Hvis du bor et sted, hvor alle psykologerne i nærområdet har lang ventetid, kan det ofte betale sig at søge på en by der er lidt længere væk, men med fx gode togforbindelser, for at se om der er kortere ventetid der.

Bemærk at du også kan trykke på knappen “Flere søgekriterier” og sætte kryds i feltet “Svartid inden for 12 timer”, hvis du gerne vil have hurtig besked..

 

Er det bøvlet værd?


Selvom det kan være svært at finde en psykolog med tilskudordningen og som ikke har ventetid, og selvom der er begrænsninger på hvem der kan søge og hvor mange gange samtale man kan få, så er der også klare fordele, især at det bliver billigere.
Og de penge kan man jo bruge på andre aktiviteter eller ting som kan påvirke eens livskvalitet positivt.


Bemærk at der stadig med lægehenvisning er en egenbetaling.

 


Psykologeridanmark har lavet en liste over, hvad du kan gøre for at få tilskud:”


Citeret 12.02.2024:
 

1. Offentlige tilskud – med henvisning fra læge


Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologbehandling hos en psykolog med ydernummer.
Ordningen gælder både voksne og børn. Lægen kan give dig en henvisning, hvis lægen vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af en særlig situation, der berettiger dig til tilskud”

Som det beskrives på sundhed.dk pr. 12.02.2024 kan der efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:”


  • røveri, volds- og voldtægtsofre
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmord
  • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
  • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år”
Psykologeridanmark skriver videre:”
Sørg for at kontakte lægen så hurtigt, som det er muligt. Der kan være en tidsbegrænsning (6-12 måneder) på hvor længe, man er berettiget til tilskud. Kommuner kan i nogle tilfælde give hjælp til flere samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling. Tal med din læge om det, hvis det bliver aktuelt.

Du kan som udgangspunkt få tilskud på op til 12 konsultationer, og du har efter det mulighed for at blive genhenvist. Ved behandling for let til moderat angst og depression har du mulighed for at blive genhenvist til yderligere 12 konsultationer. Det er muligt at skifte psykolog undervejs i forløbet.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

For det meste er det 60% af psykologens honorar, der betales via sygesikringen, men reglerne er forskellige fra kommune til kommune. De sidste 40% skal du betale selv, men i nogle tilfælde kan man også søge om støtte til dette beløb fra kommunen. Tal med din læge og henvend dig evt. til kommunen for at høre mere om mulighederne for støtte.

Gratis hjælp til unge mellem 18-24

Unge i alderen 18-24 år kan få gratis psykologhjælp til behandling af let til moderat angst og depression. Det kræver en henvisning fra lægen at få gratis psykologhjælp for unge. Dette kaldes ‘den vederlagsfri ordning 18-24 år’.” (citat slut)
Vær opmærksom på at man stadig ville skulle finde en psykolog som er tilknyttet sygesikringsordningen med ydernummer.(Citat forsættes her:)


2. “Tilskud og støtte ved psykisk arbejdsskade


Psykiske skader i forbindelse med arbejde kan anmeldes som arbejdsulykke eller erhvervssygdom, og her kan der søges om tilskud til psykologbehandling.

Skader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sager om psykiske arbejdsskader. Læs om behandling af sager om psykiske arbejdsskader

Hvis du er medlem af en fagforening kan du undersøge om de tilbyder støtte til psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.


3. Gratis hjælp til studerende


På nogle videregående uddannelser tilbydes psykologhjælp til studerende. Kontakt studieadministrationen eller studenterrådgivningen på dit uddannelsessted og hør om, hvilke muligheder der tilbydes på din uddannelse.


4. Psykologisk rådgivning hos patientforeninger


Patientforeninger som fx Kræftens Bekæmpelse eller Landsforeningen Sind støtter medlemmer der er patienter, psykisk sårbare og pårørende med psykologisk rådgivning. Kontakt den relevante patientforening for mere information.


5. Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark


Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til nogle typer behandling for både børn og voksne. Det kræver at I vælger en psykolog, der er autoriseret, og at psykologen kan indberette honoraret elektronisk.


6. Tilskud via eget forsikringsselskab


Nogle forsikringsselskaber tilbyder tilskud til psykologisk krisehjælp gennem familie- eller indboforsikringen. De kan fx give tilskud til psykolog i tilfælde af ulykke, dødsfald eller skilsmisse. Undersøg mulighederne hos dit forsikringsselskab. Og hvis du har flere forsikringer, så undersøg også hvordan de evt. supplerer hinanden.


7. Privat sundhedsforsikring


Private sundhedsforsikringer kan tegnes direkte hos forsikringsselskabet, gennem en pensionsordning eller via dit arbejde, hvis de tilbyder sundhedsforsikring som personalegode. Nogle steder gælder den private sundhedsforsikring også den ansattes familie. Kontakt dit forsikringsselskab eller arbejdsplads for mere viden om mulighederne for støtte til psykologbehandling.

Forsikringsselskaberne vil i reglen have indgået aftaler med bestemte psykologer, du kan derfor ikke altid vælge behandleren selv. Vær opmærksom på, at der også kan være regler for, hvilken type behandling du bliver tilbudt og behandlingsforløbets længde.

Se også Dansk Psykolog Forenings anbefalinger til dig der benytter en sundhedsordning, med en tjekliste til spørgsmål, du kan stille: Værd at vide om psykologhjælp i din sundhedsordning
                   

Velkommen

Alle kan i løbet af deres liv få problemer, hvor psyken reagerer på ens livsomstændigheder.

Erfaringen er heldigvis, at man kan gøre noget ved det.

Vi tilbyder psykoterapeutiske samtaler til voksne og unge voksne.

Vi arbejder fortrinsvis udfra kognitive terapeutiske principper og metoder, da vi ønsker at tilbyde de arbejdsformer, som vi vurderer at der er bedst evidens for.

Vi ser frem til at modtage dig

Det er muligt at få online-terapi i stedet for fremmøde. Overvej gerne om det kunne være noget for dig: Læs mere om onlineterapi

Ingen ventetid

Vi har ind i mellem haft ventetid, men aktuelt vil du kunne komme til meget hurtigt.

For mange er det bedst at kunne møde op før og efter almindelige arbejdstid eller studie.
Hvis man udelukkende kan de mest eftertragtede ydertider før kl. 10 og efter kl. 16, kan der dog være enkelte uger, hvor det er sværere at få bestemte tider tilgodesetHvis du leder efter alternativer blandt psykologer, kan vi anbefaler at du søge på psykologforeningens hjemmeside:

Psykologeridanmark.dk/