Hvad med lægehenvisning?

Psykologhuset Fohlmann ApS er ikke tilknyttet sygesikringsondring.
Vi kan derfor desværre ikke formidle tilskud via lægehenvisning


Dette skyldes at Regionen kun opretter få nye såkaldte ydernummer, som kræves for kunne formidle tilskuddet.

Der har gennem det sidste mange år været ganske, ganske få ydernummer at søge i hele hovedstaden

Problemet er, at når der efter års venten endelig bliver eet ydernummer ledigt, så er det et væld af psykologer der ansøger og det er nærmest som et lotteri at forsøge at få de enkeltstående ydernummer.

Videre vil Regionen helst vælge psykologer med fx handicapfaciliteter og som ikke blander psykologpraksis med supervision og undervisning.

Hos Psykologhuset Fohlmann ser vi derimod en fordel i at supervisere og undervise for at holde de faglige kompetencer a jour.

Så selvom psykologerne i Psykologhuset Fohlmann er kvalificerede og autorisede som psykologer med lang erfaring og med stor brede, så kan vi desværre ikke hjælpe med at modtage klienter efter sygesikringsondring.


Men hvad gør man så, hvis man har en lægehenvisning?

Vi anbefaler at du går ind på psykologforeningens side med autoriserede psykologer i danmark: www.psykologeridanmark.dk
Du skal så sætte kryds i feltet: “Tilskud ved lægehenvisning”.
Du vil da få en liste over psykologer, der er med i tilskudordningen.
Du kan eventuel skrive din by eller postnummer, for at finde de psykologer der er i nærheden af dig.

Hvis du bor et sted, hvor alle psykologerne i nærområdet har lang ventetid, kan det ofte betale sig at søge på en by der er lidt længere væk, men med fx gode togforbindelser, for at se om der er kortere ventetid der.

Bemærk at du også kan sætte kryds i feltet “svartid inden for 12 timer”, hvis du gerne vil have hurtig besked.

 
Er det bøvlet værd?

Selvom det kan være svært at finde en psykolog med tilskudordningen og som ikke har ventetid, og selvom der er begrænsninger på hvem der kan søge og hvor mange gange samtale man kan få, så er der også klare fordele, især at det bliver billigere.
Og de penge kan man jo bruge på andre aktiviteter eller ting som kan påvirke eens livskvalitet positivt.


Bemærk at der stadig med lægehenvisning er en egenbetaling.

Som psykologeridanmark.dk skriver pr.11.11.2021:
“Tilhører du den tilskudsberettigede personkreds 1-11 (se nedenstående) betaler du selv:
 • 424,20 kr. for første konsultation og
 • 353,72 kr. for følgende konsultationer
 
Hvem kan få tilskud?

Som psykologeridanmark.dk videre skriver pr. 11.11.2021:
Offentlige tilskudsordninger – tilskudsberettigede personkredse:
“Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse. Tilskud fås kun hos psykologer med ydernummer:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD, fra 18 år.
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 -24

Unge mellem 18 og 24 år er som en forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11) i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021. Det er dog i Folketinget vedtaget at ordningen skal forsætte.
Bemærk: Også her gælder ordningen kun psykologer med ydernummer

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11. Bemærk igen: Tilskud fås kun hos psykologer med ydernummer

Husk henvisning fra din læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.
Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Hvis du skifter psykolog

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet.
Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.”

Velkommen

Alle kan i løbet af deres liv få problemer, hvor psyken reagerer på ens livsomstændigheder.

Erfaringen er heldigvis, at man kan gøre noget ved det.

Vi tilbyder psykoterapeutiske samtaler til voksne og unge voksne.

Vi arbejder fortrinsvis udfra kognitive terapeutiske principper og metoder, da vi ønsker at tilbyde de arbejdsformer, som der er bedst evidens for.

Vi ser frem til at modtage dig

Sundhedsstyrelsen anbefaler online-terapi i stedet for fremmøde. Overvej gerne om det kunne være noget for dig: Læs mere om onlineterapi

Ingen ventetid?

Der er lige nu ikke ventetid, hvis man har mulighed for at være fleksibel med tidsrummet for fremmøde.

For mange er det dog bedst at kunne møde op før og efter almindelige arbejdstid eller studie. Hvis man kun kan de mest eftertragtede ydertider før kl. 10 og efter kl. 16, er der for tiden desværre ventetid på op til 3 måneder

Vil du se på alternativer, kan vi varmt anbefale følgende meget dygtige kollegaer:
   
Christian Petersen-Bønding

Marianne Kierulff

Du kan også søge på psykologforeningens hjemmeside:

Psykologeridanmark.dk/